Jackie/ Der Tod und Das Mädchen Written by Elfriede Jelinek, Directed by Yiou Penelope Peng, Co-Producer Berglind Þrastardóttir